Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Code of Ethical Conduct

Tələbələr üçün Etik Davranış Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Təhsil” haqqında AR qanunu, Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq qanunvericilik aktları və mövcud sosial normalar əsasında tərtib olunmuşdur.
Əməkdaşlar üçün Etik Davranış Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, “Müəllimlərin etik davranış Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 06.11.2014-cü il tarixli Qərarını, bununla əlaqədar dövlətin digər qanunvericilik aktlarını və mövcud praktikanı rəhbər tutaraq tərtib olunmuşdur.