Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
PROJECTSAkkreditasiya olunmuş ixtisaslar

Dokumente der akkreditierten Bachelor - und Masterstudiengaengen an den drei Aserbaidschanischen Universitaeten: AzTU-Baku, ASOIU-Baku und SUS-Sumgayit Im Rahmen des Tempusprojektes: 516678-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR.

Tempus layihəsi çərçivəsində AzTU -da elektroenegetika mühəndisliyi və proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndiliyi ixtisasları beynəlxalq akriditasiyadan (ASİİN) keçmişdir.

Daha ətraflı: