Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
ANNOUNCEMENTS


Ana səhifə Elanlar Şəfəq Səmədovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

Şəfəq Səmədovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

2024-06-14
147

25.06.2024-ci il saat 14:00-da (AzTU, əsas korpus, otaq 317) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Səmədova Şəfəq İdris qızının 3337.01 – İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (texnika) ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Ölçmə nəticələrinə görə aritmiyaların identifikasiyası və proqnozlaşdırılması metodlarının müqayisəli analizi” mövzusunda dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək.

Elmi rəhbər: t.e.d., professor Tokay Murad oğlu Qasımzadə  

AVTOREFERAT