Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Tədqiqat və inkişaf şöbəsi

Şöbə haqqında

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Tədqiqat və inkişaf şöbəsi professor-müəllim heyəti və tələblər arasında elmi-tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətini təşviq etmək məqsədilə yaradılmışdır. Tədqiqat və inkişaf şöbəsi AzTU-da elmi-tədqiqat və təkmilləşdirmə işlərinin inkişafı üzrə əsas struktur bölmədir.

Şöbə professor-müəllim heyətin və tələbələri multidissiplinar sahələr də daxil olmaqla yeni yaranan istiqamətlərdə tədqiqat aparmağa həvəsləndirir. Eyni zamanda şöbə akademik heyətin və tələblərin tədqiqat bacrıqların artırılmasında konfranslarda, seminarlarda, layihələr, müsabiqələrində və s. iştirak vasitəsilə dəstək göstərir.

Şöbənin məqsədləri:

Fakültə və tələbələr arasında tədqiqat və inkişafla bağlı məlumatlılığın artırılması;

Bütün kafedralarda Tədqiqat və İnkişaf mühitini yaratmaq və inkişaf etdirmək;

Akademik heyəti öz ixtisası üzrə Tədqiqat və İnkişaf fəaliyyətlərinə həvəsləndirmək;

Akademik heyət və tələbələri beynəlxalq indeksli jurnallarda məqalə dərc etməyə həvəsləndirmək;

Akademik heyəti və tələbələri milli və beynəlxalq konfranslarda məqalələr dərc etməyə həvəsləndirmək;

Milli beynəlxalq fondlar çərçivəsində layihələrin hazırlanmasında işçilərə və tələbələrə yardım etmək;

Tədqiqatla bağlı seminarlar, təlimlər və digər aidiyyatı fəaliyyətləri əlaqələndirmək.

Tədqiqat imkanları

Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) biz tədqiqat səylərini zənginləşdirmək və qlobal miqyasda əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq elmmetrik məlumat bazalarından istifadəyə üstünlük veririk. Müəssisəmiz Web of Science, Scopus, PubMed, IEEE Xplore və Google Scholar daxil olmaqla müxtəlif aparıcı verilənlər bazalarına giriş imkanı verir. Bu platformalar tədqiqatçılara, müəllimlərə və tələbələrə müxtəlif fənləri əhatə edən geniş elmi ədəbiyyat kolleksiyasını araşdırmaq imkanı verən əvəzsiz resurslar rolunu oynayır.

Bu verilənlər bazası vasitəsilə istifadəçilər müvafiq tədqiqatları kəşf edə, sitat nümunələrini təhlil edə və elmi töhfələrinin təsirini qiymətləndirə bilərlər. Bundan əlavə, beynəlxalq verilənlər bazaları şəbəkə imkanlarını asanlaşdırır, tədqiqatçılara dünya üzrə həmyaşıdları ilə əlaqə saxlamağa və fənlərarası layihələr üçün potensial əməkdaşları müəyyən etməyə imkan verir.

AzTU sitatların sayı və jurnal təsir faktorları kimi elmmetrik göstəricilərdən istifadə etməklə müqayisəli qiymətləndirmənin və fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayır. Məlumata əsaslanan bu yanaşma bizə tədqiqat fəaliyyətimizi qiymətləndirməyə, güc sahələrini müəyyənləşdirməyə və gələcək inkişaf üçün strategiya qurmağa imkan verir.

İstifadəçilərə bu verilənlər bazalarında səmərəli naviqasiyada dəstək olmaq üçün AzTU hərtərəfli təlim və dəstək xidmətləri, o cümlədən vörkşoplar, seminarlar və onlayn resurslar təklif edir. Bu təşəbbüslər tədqiqatçıları, müəllimləri və tələbələri beynəlxalq elmmetrik verilənlər bazalarının faydalarını maksimum dərəcədə artırmaq üçün lazımi bacarıq və biliklərlə gücləndirmək məqsədi daşıyır.

Bu resurslardan istifadə etməklə AzTU öz tədqiqat imkanlarını gücləndirir, əməkdaşlıq imkanlarını artırır və Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda aparıcı akademik qurum kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Biz akademik ictimaiyyətimizi təsirli tədqiqat və innovasiyalar aparmaq üçün beynəlxalq elmmetrik verilənlər bazalarının potensialını araşdırmağa və istifadə etməyə təşviq edirik.