Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Elmi jurnallar

1. Azərbaycan Texniki Universitetində 3 elmi jurnal fəaliyyət göstərir. Bu jurnallar ən azı ildə 1 dəfə olmaqla çap olunur.

Jurnallar:

1.1. Machine Science

“MACHINE SCIENCE” beynəlxalq elmi-texniki jurnalı (ISSN: 2227-6912; E-ISSN: 2790-0479) 2001-ci ildən nəşr olunur. 2001-2011-ci illərdə jurnal “Mexanika - Maşınqayırma” adı ilə nəşr edilmişdir. . 25 noyabr 2011-ci il tarixli 1861 nömrəli əmrlə (qeydiyyat №3521) “MAŞIN ELMİ” adlandırılmışdır. İl ərzində jurnalın iki nəşri (ən azı bir) nəşr olunur. Elmi-texniki jurnal Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) elmi dərəcə almaq istəyən abituriyentlərin orijinal tədqiqatlarının nəticələrini dərc edən dövri elmi nəşrlər siyahısına daxildir. Jurnal 2011-ci ildən INSPEC beynəlxalq sitat və indeksləşdirmə sisteminə daxil edilmişdir. Jurnalın tədqiqat sahələrinə mexanizmlər və maşınlar nəzəriyyəsi, hissələrin sürtünmə və aşınma problemləri nəzəriyyəsi, mexaniki işlərdə istifadə olunan materialların xassələrinin öyrənilməsi daxildir. mühəndislik: materialların müqaviməti, elastiklik nəzəriyyəsi, plastiklik nəzəriyyəsi; maşınların etibarlılığı və keyfiyyəti məsələləri, maşınların enerji səmərəliliyinin və məhsuldarlığının artırılması məsələləri, avtomatik idarəetmə problemləri, Enerji və ətraf mühit.

Müəlliflər rüblük “MACHINE SCIENCE” jurnalında aşağıdakı mövzularda məqalələr təqdim etməyə dəvət olunur: Materials Science; mexaniki; Maşın dizaynı; Maşınqayırma texnologiyası; İqtisadiyyat və idarəetmə (maşınqayırma); Avtomatlaşdırma və İKT, Enerji və Ətraf Mühit.

“MACHINE SCIENCE” beynəlxalq elmi-texniki jurnalı Azərbaycan Texniki Universiteti tərəfindən nəşr olunur və nəşr müəlliflər üçün ödənişsizdir. Orijinal tədqiqat işləri və rəylər nəşrə qəbul edilir. Bütün əlyazmalar elmi keyfiyyət və qəbul üçün ekspert rəyindən keçir.

1.2. “Enerji Davamlılığı: Risklər və Qərarların Qəbul edilməsi”

“Enerji Davamlılığı: Risklər və Qərarların Qəbul edilməsi” davamlı inkişaf məsələləri üzrə tədqiqatların təşviqinə və yayılmasına həsr olunmuş ISSN 3006-8487 nömrəli, fənlərarası, açıq çıxışlı və rəydən keçən jurnaldır. Jurnal tədqiqatçılar üçün platformadır. Bundan əlavə jurnal enerji davamlılığı ilə bağlı kritik mövzular üzrə öz fikirlərini, təcrübələrini və perspektivlərini bölüşmək üçün professor-müəllim heyyəti, tədqiqatçılar, siyasətçilər və digər müvafiq tərəflər üçün mühüm rol oynayır. Bilikləri inkişaf etdirmək və əməkdaşlığı təşviq etmək öhdəliyi ilə "Enerji Davamlılığı: Risklər və Qərarların Qəbul edilməsi" innovativ həllər, problemlərin həlli və davamlı inkişafın gələcəyini formalaşdırmaq, müzakirələr üçün dəyərli forum təqdim edir.

1.3. Azərbaycan Texniki Universitetinin "Elmi əsərlər" elmi-texniki jurnalı 1992-ci ildən etibarən nəşr edilir. Jurnal elmi nəşrlərin beynəlxalq qeydiyyat mərkəzində və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Eyni zamanda jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq etdiyi elmi dərəcə iddiaçılarının əsərlərinin çap edildiyi dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilib.

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyətinin tərkibinə ölkəmizlə yanaşı Almaniya, Türkiyə, Ukrayna, Rusiya Federasiyası, İtaliya kimi ölkələrdən 30-a yaxın üzvü vardır. Onlar hal-hazırda dünyanın qabaqcıl universitetlərində çalışırlar. Jurnalın baş redaktoru professor Vilayət Vəliyevdir.

Jurnalda fizika, riyaziyyat, kimya, mexanika, avtomatika, informatika, telekommunikasiya, maşınqayırma, elektrotexnika, metallurgiya, maşın­­şü­naslıq, energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat, ekologiya bölmələri üzrə məqalələr və qısa məlumatlar dərc edilir.

Jurnal üzərində yeniləmə və təkmilləşdirmə işləri aparılıb, ildə 2 nömrəsi nəşr edilir, Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (p-ISSN: 1815-1779), Obyektin Rəqəmsal İdentifikatoru (DOI: 10.61413/XTJT2525) ilə təmin edilməsilə yanaşı, yeni internet portalı istifadəyə verilib.