Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Konfranslar“Mütərəqqi texnologiyalar və innovasiyalar” konfransı

1-2 may 2024-cü il tarixlərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Mütərəqqi texnologiyalar və innovasiyalar” mövzusunda IX Respublika elmi-texniki konfransı keçiriləcək.

Ətraflı məlumat