Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

Mövlana Mübadilə Proqramı (Mevlana Değişim Programı) Türkiyənin ali təhsil qurumları ilə digər dünya ölkələrinin ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və müəllim mübadiləsini həyata keçirən bir proqramdır. 23 avqust 2011-ci tarixdə Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi  elan edilmiş və 2013-cü ildən başlayaraq fəaliyyət göstərməkdədir.  Bu proqram Türkiyənin Yüksək Öğretim Kurumu tərəfindən maliyələşdirilir.

Mövlana Mübadilə Proqramına qatılmaq istəyən tələbələr ən azı bir, ən çoxu iki semestr, müəllimlər isə bir tədris ilində ən azı 1 həftə, ən çoxu 3 ay Türkiyənin universitetlərində oxumaq və dərs vermək imkanına malik olacaqlar. Həmçinin Türkiyə universitetlərinin tələbə və müəllimləri də bu proqram çərivəsində  bizim universitetlərdə, həmin müddətdə fəaliyyət göstərə bilərlər.  Mövlana Mübadilə Proqramına qoşulmaq üçün Türkiyənin müvafiq universitetləri ilə müəyyən protokol çərçivəsində müqavilələr bağlanmalıdır. Azərbaycan Texniki Universitetinin artıq Türkiyənin 5 universiteti ilə 5 il müddətinə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlıq müqavilələri vardır, bunlar aşağıdakılardır:


Fotoqalereya