z Azərbaycan Texniki Universiteti
Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty


Tərəfdaş universitetlər və təşkilatlar

HOME Tərəfdaş universitetlər və təşkilatlar Tərəfdaş universitetlər və təşkilatlar

Azərbaycan Texniki Universiteti dünyanın çox universitetləri ilə əməkdaşlıq edir.

Bu əməkdaşlıq ikitərəfli müqvilələrlə birgə layihələri yerinə yetirilməsi ilə yolu ilə həyata keçirilir.Bu Universitetlərdən aşağıdakıları göstərmək olar.