z Azərbaycan Texniki Universiteti
Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty


Partnyor şirkətlər

HOME Partnyor şirkətlər Partnyor şirkətlər

Azərbaycan Texniki Universiteti Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən çoxsaylı firma və şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.AzTU bu təşkilatlarla ilə ikitərəfli müqvilə əsasında elmi, akademik təcrübə mübadiləsi həyata keçirməkdədir.Bu təşkilatlardan aşağıdakıları göstərmək olar.