Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty

İxtisaslar

HOME İxtisaslar İxtisaslar

Bakalavriat səviyyəsi

 1. İxtisas: 050631 «Komputer mühəndisliyi»
 2. İxtisas: 050509 «Kompüter elmləri»
 3. İxtisas: 050632 «Informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi»
 4. İxtisas: 050628 «Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi»
 5. İxtisas: 050623 «Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi»
 6. İxtisas: 050622 «Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi»
 7. İxtisas: 050621 «Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi»
 8. İxtisas: 050811 «Nəqliyyatd servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)»
 9. İxtisas: 050626 «Elektrik mühəndisliyi»
 10. İxtisas: 050608 «Elektroenergetika mühəndisliyi»
 11. İxtisas: 050609 «İstilik energetikası mühəndisliyi»
 12. İxtisas: 050610 «Enerji maşınqayırması mühəndisliyi»
 13. İxtisas: 050627 «Elektronika, telekommunikasiya və RT mühəndisliyi»
 14. İxtisas: 050648 «Biotibbi texnologiya mühəndisliyi»
 15. İxtisas: 050625 «Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi»
 16. İxtisas: 050646 «Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi»
 17. İxtisas: 050612 «Maşın mühəndisliyi»
 18. İxtisas: 050630 «Mexanika mühəndisliyi»
 19. İxtisas: 050405 «Sənayenin təşkili və idarə olunması»
 20. İxtisas: 050407 «Menecment»
 21. İxtisas: 050409 «Biznesin təşkili və idarə edilməsi»
 22. İxtisas: 050611 «Metallurgiya mühəndisliyi»
 23. İxtisas: 050601 «Materialşünaslıq mühəndisliyi»
 24. İxtisas: 050649 «Ekologiya mühəndisliyi»
 25. İxtisas: 050648 «Fövqəladə hallar və HFT mühəndisliyi»
 26. İxtisas: 050645 «Poliqrafiya mühəndisliyi»
 27. İxtisas: 050647 «Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi»
 28. İxtisas: 050624 «Cihazqayırma mühəndisliyi»


Magistratura səviyyəsi

 1. İxtisas: 060405 «Sənayənin təşkili və idarəedilməsi»
 2. İxtisas: 060407 «Menecment»
 3. İxtisas: 060509 «Kompyüter elmləri»
 4. İxtisas: 060601 «Materialşünaslıq mühəndisliyi »
 5. İxtisas: 060605 «Dağ-mədən mühəndisliy»
 6. İxtisas: 060608 «Elektroenergetika mühəndisliy»
 7. İxtisas: 060609 «İstilik energetikası mühəndisliyi»
 8. İxtisas: 060610 «Enerji maşınqayırması mühəndisliyi»
 9. İxtisas: 060611 « Metallurgiya mühəndisliyi»
 10. İxtisas: 060612 «Maşın mühəndisliyi»
 11. İxtisas: 060621 «DYN və təsərrüfatı mühəndisliy»
 12. İxtisas: 060622 «Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi»
 13. İxtisas: 060623 «Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi»
 14. İxtisas: 060624 «Cihazqayırma mühəndisliy»
 15. İxtisas: 060625 «Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi »
 16. İxtisas: 060626 «Elektrik mühəndisliyi»
 17. İxtisas: 060627 «Elektronika, telekommunikasi ya və radiotexnika»
 18. İxtisas: 060628 «Proseslərin avtomatlaşdırılm ası mühəndisliy»
 19. İxtisas: 060629 «Mexatronika və robototexnika mühendisliy»
 20. İxtisas: 060630 «Mexanika mühendisliyi»
 21. İxtisas: 060631 «Kompyüter mühəndisliyi»
 22. İxtisas: 060632 «İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi »
 23. İxtisas: 060645 «Poliqrafiya mühəndisliyi»
 24. İxtisas: 060646 «Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi»
 25. İxtisas: 060647 «Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi»
 26. İxtisas: 060648 «Biotibbi texnika mühəndisliyi»
 27. İxtisas: 060649 «Ekologiya mühəndisliy»
 28. İxtisas: 060651 «Fövqəladə hallar və HFT-yi mühəndisliyi»
 29. İxtisas: 060804 «Nəqliyyat servis»
 30. İxtisas: XTB060001 «Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası»
 31. İxtisas: XTB060002 «Optotexnika»
 32. İxtisas: XTB060003 «Pirotexniki vasitələrin texnologiyası»
 33. İxtisas: XTB060004 «Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmir»
 34. İxtisas: XTB060005 «Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı»


Fəlsəfə doktorunun hazırlanması əsasən aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır: № Şifr İxtisasın adı Kafedranın adı

 1. 2002.01.Deformasiya olunan bərk cizm mexanikası-Texniki mexanika, Fizika
 2. 2003.01.Maye,qaz və plazma mexanikası-Fizika
 3. 2004.01.Maşınl.cihazl.və aparat.dinamikası,möhkəmliyi-Fizika, Texniki mexanika
 4. 2206.01.Molekulyar fizika-Fizika
 5. 2209.01.Optika-Fizika
 6. 2211.01.Bərk cism fizikası-Fizika
 7. 2220.01.Yarımkeçiricilər fizikası-Fizika, Elektronika
 8. 2306.01.Üzvi kimya-Kimya
 9. 3305.10.Hidravlika və mühəndis hidrologiyası-Hidravlika və hidropnermo qurğular
 10. 3312.01.Materiallar texnologiyası-Tökmə və qaynaq istehsalı, Metallurgiya və metalşünaslıq
 11. 3313.01.Maşınqayırma texnologiyası-Maşınqayırma texnologiyası, Texnoloji komplekslər və XT,
 12. 3313.02.Maşınlar,avadanlıqlar və proseslər- Maşın hissələri və YQNM, Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 13. 3315.01.Metallurgiya texnologiyası-Metallurgiya və metalşünaslıq, Konstruksiya və KMT,
 14. 3317.01.Avtomobil texnikası-Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili, Avtomobil nəqliyyatı vasitələri
 15. 3325.01.Telekommunikasiya texnologiyası-Elektrodinamika və REV,Coxkanallı telekommunikasiya sistemləri,Telekommunikasiya şəbəkələri və texnologiyaları,
 16. 3325.02.Radiotexn.,radionaviq.radiolok.tel.sist.və qurğul.-Radiotexnika,Televiziya və radiosistemlər, Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri
 17. 3327.01.Nəqliyyat sistemləri texnologiyası-Avtomobil daşımaları və YHT,Avtomobil nəqliyyat vasitələri
 18. 3336.01.Metrologiya və metroloji təminat-Metrologiya və standartlaşdırma
 19. 3338.01.Sistemli analiz,idarəetmə və inform işlənməsi-Avtomatika və idarəetmə, İnformatika və inf.texnologiyaları,Elektrotexnika və elektrik avadanlığı
 20. 3341.01.Elektrik stansiyaları-Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası
 21. 3343.01.İstilik texnikasının nəzəri əsasları-İstilik və soyuqluq texnikası,Daxili yanma mühərrikləri və avtotraktorlar
 22. 3350.01.Daşınma proseslərinin idarə edilməsi-Dəmiryol nəqliyyatının istismarı, AD və YHT, Avtomobil nəqliyyatı vasitələri
 23. 5311.01.Müəssisələrin təşkili və idarə olunması-Sənaye iqtisadiyyatı və menecment, İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi