Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty

Qanunvericilik

HOME Qanunvericilik Qanunvericilik
  1. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı: http://www.e-qanun.az/framework/29964
  2. Vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələr: http://mfa.gov.az/content/189#
  3. Azərbaycan Respublikası Rəsmi Elektron Viza Portalı : www.evisa.gov.az
  4. Miqrasiya qaydaları : https://www.migration.gov.az/home/booklet_content/608
  5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 mart 2018-ci il tarixli 107 nömrəli qərarı ilə “Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil qrantının verilməsi Qaydaları, o cümlədən təhsil qrantının məbləği” təsdiq edilmişdir (www.e-qanun.az) .