Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty

Elanlar

HOME Elanlar Elanlar

 I KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ

  SINAQ( kollokvium)-2

  11 dekabr

  saat : 10: 00-11: 00

  SINAQ (kollokvium)-3

  saat : 10:00-11:00