Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Faculty

Redaksiya heyəti

HOME Redaksiya heyəti Redaksiya heyəti

  Baş redaktor:

  Ayaz Hidayət oğlu ABDULLAYEV, t.e.d., prof. Azərbaycan Texniki Universiteti

  Baş redaktorun müavinləri:

  Vaqif Zahid oğlu MÖVLAZADƏ, t.e.d., prof. – Azərbaycan Texniki Universiteti

  Asəf Dağbəyi oğlu ZAMANOV, f.-r.e.d., prof. –Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və yenidən hazırlanma İnstitutu

  Məsul katib:

  Hüseyn İbrahim oğlu MIRZƏYEV, t.e.f.d., dos.Azərbaycan Texniki Universiteti

  Redaksiya heyətinin üzvləri:

  Vaqif Mirəhməd oğlu MIRSƏLIMOV, f.-r.e.d., prof. – Azərbaycan Texniki Universiteti

  Həsən Əhməd oğlu HÜSEYNOV, t.e.d., prof. – Azərbaycan Texniki Universiteti

  Arif Tapdıq oğlu MƏMMƏDOV, t.e.d., prof. – Azərbaycan Texniki Universiteti

  Ramiz Seyfulla oğlu QURBANOV, t.e.d., prof. – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  Əhəd Xanəhməd oğlu CANƏHMƏDOV, t.e.d., prof. – Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası

  Arif Rza oğlu ŞƏRIFOV, t.e.d., prof. – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

  Rasim Şirin oğlu İSMAYILOV, t.e.d., prof. – Sumqayıt Dövlət Universiteti

  Mustafa Baba oğlu BABANLI, t.e.d., prof. – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  Yusif ŞAHİN, t.e.d., prof. – Qazi Universiteti (Türkiyə, Ankara)

  Abdullah AVEY, t.e.d., prof. – Süleyman Dəmirəl Universiteti (Türkiyə, İsparta)

  Albert ALBERS, t.e.d., prof. – Karlsruhe Texniki Universiteti (Almaniya, Karlsruhe)

  Bertran HENTŞEL, t.e.d., prof. – Frayberq Dağ Akademiyası (Almaniya, Frayberq)

  Aleksandr Mixayloviç LOKOŞENKO, t.e.d., prof. – Moskva Dövlət Universiteti (Rusiya, Moskva)

  Vladimir Stepanoviç QAPONOV, f.-r.e.d., prof. – Xarkov Texniki Universiteti (Ukrayna, Xarkov)

  Serqazı Axmetoviç CENKULOV, t.e.d., prof. –Alatau Universiteti (Qazaxstan, Almatı).