Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University CurriculumTəhsil və elm
qanunvericiliyi

Azərbaycan Texniki Universitetinin bir qrup əməkdaşı bu günlərdə Almaniyanın Brandenburq Texniki Universitetində işgüzar səfərdə olmuşlar.
                                                 “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrası 1932-ci ildə, "Metalların soyuq emalı" adı ilə Azərbaycan Sənaye İnstitutunda yaradılmışdır. 1942-ci ildən kafedra "Maşınqayırma texnologiyası" adlandırılmışdır. 1950-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun tikinti, dəmir yolu nəqliyyatı və mexanika fakultələrinin əsasında Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) yaradılmış və mexanika fakultəsində “Maşınqayrma texnologiyası” kafedrası fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1951-ci ildə kafedranın 20 nəfərdən ibarət ilk buraxılışı olmuşdur.

Kafedranın mühəndis kadrlarının hazırlanması imkanlarının artması və ixtisaslaşmaya tələblərin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq, vaxtı ilə fəaliyyət göstərmiş “Metalkəsən dəzgahlar və alətlər”, “Avtomatlaşdırılmış istehsalın texnologiyası”, “Maşınqayırmada avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri”, “Maşınların etibarlığı və təmir texnologiyası” kafedraları və hazırda fəaliyyət göstərən “Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika”, “Metrologiya və standartlaşdırma” və “Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar” kafedraları “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrası əsasında yaradılmışdır.

1951-ci ildən 1996-cı ilə qədər AzTU- da “Maşınqayırma texnologiyası, metalkəsən dəzgahlar və alətlər” ixtisası üzrə 15527 mühəndis hazırlanmışdır. 1992-ci ildən etibarən kafedra “Maşınqayrma və material emalı” istiqaməti üzrə bakalavr və 1998-ci ildən isə magistr hazırlığına başlamışdır.

Hazirda kafedraya t.e.d, prof. Nizami Dəmir oğlu Yusubov rəhbərlik edir.


Kafedra aşağıdakı ixtisas proqramları üzrə bakalavr və magistr hazırlayır:

050610 -enerji maşınqayırma mühəndisliyi;

050612 -maşın mühəndisliyi;

060612 -maşın mühəndisliyi.

XTB050101 - Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası mühəndisliyi;

Almaniyanın Brandenburq Texniki Universitetinin bir qrup alimi martın 12-dən martın 17-dək Azərbaycan Texniki Universitetində səfərdə olmuşlar.
                           
Fotoqalereya