Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

Kafedra müdiri: texniki elmlər namizədi, dosent Razim Paşa oğlu Bayramov


Kafedra 1978-ci ildə «Avtomobillər» kafedrasının bazasında yaradılmışdır.Kafedraya texniki elmlər namizədi, dosent Razim Paşa oğlu Bayramov rəhbərlik edir.

Kafedrada «Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi» və “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənini təşkili mühəndisliyi” ixtisasları üzrə bakalavr hazırlanır. Magistr səviyyəsində «Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi» ixtisası üzrə “Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi” və “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənini təşkili mühəndisliyi” ixtisası üzrə “Nəqliyyatda daşımalar və menecment” və Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili”ixtisaslaşmaları üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanır.

Kafedrada 4 professor, 7dosent, 2 baş müəllim işləyir. Onlardan 4 nəfəri elmlər doktoru, 8 nəfəri elmlər namizədidir.

«Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili» kafedrası AzərbaycanRespublikasında «Avtomobil nəqliyyatında daşımaların və idarəetmənin təşkili» və«Yol hərəkətinin təşkili» ixtisasları üzrə baza müəssisəsi hesab olunur. Son illərdə kafedrada 1 elmlər doktoru, 10 nəfərdən çox elmlər namizədi yetişmişdir. Halhazırda 1 dissertant elmi-tədqiqat işləri ilə məşğuldur.


Tədris işi


Tədris prosesi kafedrada hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyitərəfindən təsdiq olunmuş tədris planı əsasında həyata keçirilir. Kafedranınixtisaslarının bütün fənnləri üzrə dərsliklər, dərs vəsaitləri, laboratoriya kurs işləri və kurs layihələrinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər vardır. Kafedraixtisaslaşdırılmış auditoriyalara malikdir.


Elmi tədqiqatların əsas istiqamətləri


Elmi tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasında avtomobil daşımalarının və yolhərəkətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılır. Alınmış nəticələr Bakışəhərində avtobus sərnişin daşımalarının təşkili və idarə edilməsində, marşrutlarıntərtibi və hərəkət tərkibinin seçilməsində, yol hərəkətinin təşkilində istifadə olunur.Xüsusilə də aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri perspektiv üçün Bakışəhərinin kompleks nəqliyyat şəbəkəsinin layihələndirilməsində istifadəolunmuşdur.


Beynəlxalq əlaqələr


Kafedra Moskva Avtomobil Yolları İnstitutu (TU), Volqoqrad Dövlət Texniki Universiteti, Krasnoyarsk Texniki Universiteti, Daşkənd Avtomobil Yolları İnstitutunun (TU) eyni adlı kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.

Fotoqalereya